Opzeggen

Wilt u geen gebruik meer maken van alle mogelijkheden van uw bibliotheek?

Opzeggen kan minimaal één maand voor het verlopen van de geldigheidstermijn van het abonnement. Graag schriftelijk of via e-mail (info@bibliotheekwestachterhoek.nl).

In het kader van de wet Stilzwijgend verlengen geldt bij een bibliotheekabonnement na de eerste contractperiode (meestal één jaar) een opzegtermijn van maximaal één maand. Na de verlenging van het abonnement kan, na een opzegtermijn van maximaal één maand, het abonnement worden beëindigd. Opzegging mag op elk tijdstip van de maand plaatsvinden. Indien u recht heeft op restitutie moet uw IBAN nummer bij ons bekend zijn. Restitutie vind plaats met in achtneming van één volle maand opzegtermijn en altijd per de eerste van de maand daaropvolgend. Eventueel nog te betalen kosten worden automatisch verrekend met het bedrag van de restitutie. U hebt geen recht op restitutie als u nog geleende materialen in uw bezit hebt en/of als u de contributie in maandelijkse termijnen betaalt. Bij opzeggen en opnieuw inschrijven binnen één jaar kunt u geen aanspraak maken op de geldende kortingsacties. 

De digitale abonnementen van de KB stoppen automatisch na één jaar. De gebruiker moet vervolgens actief zijn of haar abonnement verlengen en kiest daarmee opnieuw voor een abonnement van één jaar. Dat abonnement is vervolgens niet maandelijks opzegbaar.

Terug naar Lid worden